• NGP ZUIDPLAS
    L O K A A L I S B E T E R

  • DOE HET DAN GOED!
    Vijfde Dorp? Liever niet!
    Wij waren tegen, maar als het toch moet .......

Bestuur1.1 Fusie:

De samenvoeging van de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle was voor alle inwoners een ingrijpende verandering. NGP wil dat alle burgers van de nieuwe gemeente van de fusie gaan profiteren. Daarom is het alsnog nodig dat alle gemeentelijke tarieven worden gesteld op het laagste niveau dat gold in de afzonderlijke gemeenten voor de fusie. In ieder dorp behoort een eventueel mobiel gemeente-loket beschikbaar te zijn voor publiekszaken die niet digitaal geregeld kunnen worden.1.2 Inspraak:

Het gemeentelijk referendum, bindend, weer mogelijk maken. Ook andere inspraakmogelijkheden zoals burgerinitiatief en handtekeningen- actie regelmatig onder de aandacht brengen. Onderzoeken hoe burgers kunnen meebeslissen over zaken waar zij belang bij hebben, hoe zij de agenda van de gemeenteraad mede kunnen bepalen en of er over belangrijke onderwerpen een bevolkingsenquête gehouden kan worden, bijvoorbeeld via internet.1.3 Openheid:

Op bestuurlijk niveau is er nog altijd onvoldoende transparantie. Het huidige bestuur kenmerkt zich door beslotenheid, geheimzinnigheid en slechte informatievoorziening. Meer openheid over de werkzaamheden van het college is gewenst. Jaarlijkse publicatie op de gemeente-website van alle verleende subsidies, inclusief de toegekende bedragen en alle grote gemeente-uitgaven. De gemeentelijke dienstverlening zoveel mogelijk digitaliseren.1.4 Financiën:

In principe is de gemeente-begroting sluitend. Uitgaven voor recepties, diners en lunches, feesten en reizen georganiseerd door en voor de gemeente dienen tot een minimum beperkt te blijven. Als gevolg van de fusie kan het gemeentelijke personeelsbestand per aantal inwoners uiteindelijk worden teruggebracht. /p>