NGP Zuidplas in de media

NGP Zuidplas

Hart van Holland

Je bent Nieuwerkerker

 

NGP Zuidplas heeft zich als volgt gepresenteerd in de Verkiezingskrant die is gepubliceerd in Hart van Holland week 10-2022.

GAAT U DEZE KEER OP EEN LOKALE PARTIJ STEMMEN?


Wij staan voor:

  1. Meer betaalbare huurwoningen.
  2. Laagdrempelige zorg van hoge kwaliteit.
  3. Geen verdere verslechtering van de gemeente-financiën.
  4. Dat onze inwoners comfortabel kunnen wonen in een veilige omgeving.
  5. Flexibele woonvergunningen voor bewoners van recreatie-parken.


Ook willen wij dat de gemeente de volledige regie in handen houdt bij de eventuele ontwikkeling van het 5e dorp.
( Voor ons volledige programma klik hier)

NGPZuidplas, is een zelfstandige, onafhankelijke lokale partij. In onze gemeente doen twee lokale partijen mee met de gemeenteraadsverkiezing en acht gemeentelijke afdelingen van landelijke partijen. Er zijn vele verschillen tussen lokale partijen en de landelijke afdelingen. Een lokale partij is bijna altijd opgericht in de gemeente waarin ze verkiesbaar is en heeft dus een eigen bestuur en statuten. Bij de afdelingen van de landelijke partijen zal het centrale bestuur altijd controleren of de gemeentelijke afdeling niet te ver afwijkt van de landelijke koers. Dezelfde landelijke partij kan tegelijkertijd vertegenwoordigd zijn in de nationale regering, het provinciale bestuur en het gemeentelijke bestuur. Dit kan bijvoorbeeld bij de planning van grote nieuwbouwprojecten ( in onze gemeente het 5e dorp ) leiden tot een ongewenste belangenverstrengeling. De gemeente kan dan gemakkelijk de dupe worden aangezien het nationale en provinciale bestuur meer gewicht in de schaal leggen. Een lokale partij zal in zo’n situatie alleen het gemeentelijke belang dienen en dus het onderste uit de kan halen. Wij kunnen niet met zekerheid zeggen dat het huidige bestuur van de gemeente Zuidplas dat niet gedaan heeft, maar de hier genoemde belangenverstrengeling geeft ons wel een ongemakkelijk gevoel. U ook?

Het zou beter zijn als er alleen lokale partijen zouden meedoen bij gemeenteraadsverkiezingen, alleen provinciale partijen bij de verkiezingen van Provinciale Staten en alleen landelijke partijen bij de Tweede Kamerverkiezing. Dan behoort een merkwaardige kwestie als de oproep van landelijke partijleiders om de PVV en FvD bij de komende gemeentelijke college-besprekingen uit te sluiten tenminste ook tot het verleden.

Er zijn inmiddels meer dan duizend lokale partijen in Nederland, verdeeld over ongeveer 350 gemeenten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn 3240 raadsleden gekozen van lokale partijen, dat is 37 % van het totale aantal raadsleden. Dat percentage is steeds gestegen bij de laatste verkiezingen en de verwachting is dat het op 16 maart aanstaande weer hoger zal zijn. Van elke vijf raadsleden zullen er dan twee afkomstig zijn van lokale partijen.

Voor de gemeente Zuidplas zou dat betekenen dat er 10 tot 12 kandidaten van de twee lokale partijen in de raad zouden worden gekozen. Dat waren er echter in 2018 maar twee. Onze gemeente blijft sterk achter bij het landelijke gemiddelde als het gaat om het stemmen op lokale partijen ( Zuidplas 11% en landelijk 37% ).
Wij doen onze uiterste best om onze inwoners redenen te geven vertrouwen in ons te hebben als lokale partij en eventueel ook als vertegenwoordigers in het bestuur om op te komen voor hun belangen.

Daarom hopen wij dat de kiezers op 14, 15 en 16 maart aanstaande dat vertrouwen in ons uitspreken.

Bent u van plan om deze keer voor een lokale partij te kiezen? STEM DAN OP NGPZUIDPLAS ( Nieuwe Gemeente Politiek, lijst 8 ).
Je ben Nieuwerkerker Nieuws

jebentnieuwerkerkerMeer betaalbare huurwoningen, laagdrempelige zorg van hoge kwaliteit en flexibele woonvergunningen voor bewoners van recreatieparken. Met deze en meer speerpunten hoopt NGP-Zuidplas komende woensdag de kiezer aan hun kant te krijgen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

De in 2008 opgerichte partij probeerde 3 keer eerder al de kiesdrempel te halen om zo mee te kunnen ´regeren´ vanaf het Raadhuisplein. De partijleden zijn ook nu weer vol goede moed dat dit dit jaar moet gaan lukken. NGP-Zuidplas profileert zich als een zelfstandige, onafhankelijke lokale partij. In de gemeente Zuidplas doen twee lokale partijen mee met de gemeenteraadsverkiezing en zes gemeentelijke afdelingen van landelijke partijen.

Volgens nummer 5 van de NGP lijst, Peter Baur, is het voor juist de sociale huurders van Vestia woningen zaak om op de juiste partij te gaan stemmen. ¨Vestia al 10 jaar lang een vliegend tapijt vol met hele grote niet meer te dempen schuldgaten. Die hadden allang moeten worden gesaneerd. D66 en VVD willen nog 4 jaar lang doorvliegen met daarbovenop de rente. Zeg allen nee tegen deze gedwongen schuldaanvaarding¨.

Peter Baur/NGP Zuidplas:

 Voor de burger van Zuidplas een fatsoenlijk besteedbaar inkomen waarmee woonlasten op een normale manier kunnen worden voldaan.

Ook over de plannen van het Vijfde Dorp is Peter helder in zijn uitspraken: ¨Beste Zuidplassers en kiezers, Het vijfde dorp! Een fundament van een mislukt project. Een zee van schuld met daarboven op een niet te dempen gat van rente! In dat schuld-gat gaat bij velen binnenkort door verrekening met gemeenteschulden het vakantie geld verdampen! Daar is wel belasting over betaald!

De partij, onder aanvoering van de nummer 1 op de lijst Kees Heuvelman geeft aan zich in te gaan zetten voor bestuurlijke hervormingen, sanering van gemeenteschulden , controle op aanbesteding en vakkundig resultaat. Het volledige partijprogramma kunt u vinden op de site van de NGP.

Of de partij de kiesdrempel zal gaan halen weet men na de verkiezingsdag op woensdag 16 maart.