Ontstaan van de partij

NGP Zuidplas

Nieuwe

Gemeente

Politiek

Is opgericht in 2008 tegen de achtergrond van de asociale ontruiming van het woon- en recreatiepark Klein Hitland. De aanpak van het woonprobleem op recreatieparken werd gemeenten opgedragen door de landelijke overheid, waarbij de gemeenten ruimte werd gelaten om binnen een zekere tijd de zaak op eigen wijze te regelen. De toenmalige fracties van de landelijke partijen in de Nieuwerkerkse raad ondernamen nauwelijks enige actie om de gedupeerde bewoners bij te staan. Wij ( zelf ook woonachtig op Hitland) gingen ervan uit dat de onwil van die partijen om zich voor de bewoners in te zetten voortkwam uit loyaliteit ten opzichte van hun landelijke vertegenwoordiging.
Zo werd ons duidelijk dat in dergelijke gevallen alleen lokale onafhankelijke partijen een vuist zouden kunnen maken tegen oneigenlijk optreden van de overheid.

Dit voorbeeld geeft aan hoe belangrijk het is om binnen de gemeente een behoorlijke vertegenwoordiging te hebben van lokale partijen. In heel Nederland is dit besef inmiddels doorgedrongen aangezien meer dan 30 procent van de raadsleden niet meer behoort tot de landelijke partijen. Wij maken graag deel uit van deze ontwikkeling.

Nieuwe Gemeente Politiek is een lokale partij in Zuidplas die in de ruimste zin van het woord wil opkomen voor alle inwoners van deze gemeente. Wij vinden dat de traditionele partijen ( de oude politiek) deze taak niet meer naar behoren kunnen vervullen. Zij zijn te zeer gebonden aan een hierarchisch democratisch model dat een effectieve deelname van veel mensen aan het bestuur belemmert. Wij zien liever een democratie die bij de individuele leden van de samenleving begint en uitkomt bij het centrale bestuur, dan een democratie die zich in omgekeerde richting beweegt. Natuurlijk zijn wij bereid om met de landelijke vertegenwoordigingen in Zuidplas samen te werken aan de vooruitgang van onze gemeente, maar willen daarbij veel meer uitgaan van de wensen van de inwoners dan van een in Den Haag uitgestippeld beleid.