Frank van Mourik

Waarom NGP

Waar wil ik mij voor inzetten
 

Beste medebewoners van onze gemeente Zuidplas.

Graag wil ik mij even aan u voorstellen.

Ongeveer 65 jaar geleden ben ik geboren in de Nieuwerkerkse Oranjebuurt. Daar heb ik een gelukkige jeugd gehad en ging naar de middelbare school in Gouda. Vervolgens heb ik 13 jaar in Utrecht gewoond om mijn doctoraal in de klinische psychologie te behalen.
Na die studie ben ik zo snel mogelijk weer terug gegaan naar de mooiste gemeente van Nederland die nu Zuidplas heet.

Gedurende een jaar of vijftien ben ik actief in de lokale politiek. Het veranderen van de starheid in de sociale verhoudingen zie ik als een van de belangrijkste onderwerpen in de politiek.
Hoewel de Nederlandse wet gelijke kansen garandeert en discriminatie niet toestaat blijkt er toch maar in beperkte mate sprake te zijn van sociale mobiliteit.
Volgens mij is het belangrijk dat de politiek de oorzaken van deze blijvende ongelijkheid signaleert en benoemt en aangeeft wat er veranderd kan worden.

Het is nog steeds zo dat mensen die opgroeien in achterstandswijken meer moeite hebben om werk te vinden, om een woning te vinden en eerder in financiële problemen komen.
Dan kan er dus nog veel verbeterd worden op het gebied van de woning-toewijzing, de werkvoorziening en de verdeling van de middelen.

Aan dit proces hoop ik in onze gemeente mijn steentje te kunnen bijdragen.